Öppet brev till DN

Hej DN och Gunilla Herlitz.

Det är mycket möjligt att han/hon är vedertagna begrepp – men användningen av han/hon kan uppfattas som ett politiskt ställningstagande. Speciellt i ett samhällsklimat där vi länge debatterat och infört ett könsneutralt pronomen i vårt språk och medvetande. Många läsare riskerar att haka upp sig på ord som han/hon och tappa fokus från det som artikeln verkligen handlar om. Nämligen personens exempelvis sakkunnighet i en fråga. Många av oss har förstått att ett könsneutralt pronomen går att använda på olika sätt. Det kan användas av personer som helt enkelt vill definiera sig som det. Det finns även de som använder det för att slippa skriva ut han/hon, när pronomina används i ett allmänt exempel. Det finns de som använder “hen” om sig själva – som ett slags pseudonym för att slippa könsbarriären i sin karriär – i ett samhällsklimat som missgynnar kvinnors expertis i ett ämne. Det finns de som använder det som ett sätt att hjälpa människor att sluta fixera sig vid vad exempelvis en intervjuad hemlös, riksdagsledamot eller föräldraledig har för “kön”.

Det finns exempel på användningen av pronomina (han/hon/hen) som är ett annat politiskt ställningstagande, nämligen när det är nödvändigt att betona mönster i samhällsstrukturer där könen gynnas/missgynnas olika i ett ämne eller en situation. Där fyller det en nödvändig funktion, eftersom det är ett sätt att belysa specifika problem som tillkommer i ett patriarkalt samhällssystem.

Att motarbeta ett könsneutralt pronomen är ett högst ideologiskt och politiskt ställningstagande. Vet ni vad ni är? Ni är reaktionära. Sluta motarbeta en progressiv rörelse som försöker ta itu med det patriarkala förtrycket.

Charlott Malmenholt
Maria Enerud
Felix Emilia
Och alla andra som håller med oss

Advertisements
1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: