BLASFEMISKA TRUPPENS MANIFEST

Blasfemiska Truppen. Blasfemiska truppen är ett gäng anti-kapitalister, queerheads och kulturutövare som tillsammans skapar ett spretigt flöde av musiktips, politiska betraktelser, haikus, bilder, artiklar, idéer och allt annat.

 
Decentralisering. Decentralisering innebär förskjutning av en vertikal, central, politisk makt till en jämnare maktfördelning. Vi menar att internet för många idag är synonymt med umgänge på vissa stora och etablerade hemsidor som drivs av kommersialism. Vi vill i stället se skapande och umgänge som en konsekvens av mellanmänskliga relationer utan ekonomiska vinstintressen. Genom att tillsammans skapa den här bloggen vill vi utöka de territoriella gränserna för internet och ta oss ut i URL:ernas förorter för att där skapa möjligheter och liv, i relation till det gentrifierade cybercentrumet.

 
Passivitet. Vi menar att de stora etablerade sidorna på internet som används som sociala nätverk direkt eller indirekt leder till passivitet och social likriktning inför marknaden. Umgänget sker på andras premisser med redan utarbetade ramar och regelverk, vilket hämmar initiativförmågan och kreativiteten. Initiativförmågan och kreativiteten utgör de faktorer som skapar autonom kultur och politisk mobilisering. Det är genom all form av aktivism som folk har makten att själva skapa den omgivning de vill se i det samhälle de vill leva i. Att göra ett fanzine är också ett uppror.

 
Varje post är politisk. Varje inlägg på den här bloggen är inte ett uttalat politiskt uttryck, men uttrycket sker i ett medvetet och politiskt sammanhang eftersom alla skapare i bloggen erkänner att decentralisering och egen organisering är fett. Anledningen till att vi vill ha ett varierat forum med både musikvideos, bilder på spottande giraffer och artikelserier kring sociala rörelser i Latinamerika är för att vi ser dynamiken som ett självändamål. Det här är inte en musikblogg, det är inte en eventblogg, det är inte en debattblogg. Det är en kollektiv blogg, skapad av det gemensamma intellektet.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: